Politik och kreativa arbetsmiljöer

Om du nyligen har startat ett företag och letar efter en lokal kan det vara en god idé att läsa vad https://helio.se/sv/ har att erbjuda. Hos helio.se kan du hyra ett skrivbord i ett kontorslandskap där det finns representanter från många olika branscher. Du kan också välja ett eget kontor om du föredrar det. Helios grundtanke är coworking, det vill säga att människor med olika bakgrund och affärsidéer inom olika branscher ska träffas och möjliggöra nya storslagna idéer för framtiden. Klicka in på https://helio.se/sv/ och läs mer. Deras lokaler finns både i Stockholm och Malmö.

Arbetsmiljö är något som ofta diskuteras inom politiken och politiker har ett ansvar för människors arbetsmiljö kommunalt likväl som regionalt. Politiker har klubbat igenom arbetsmiljölagen, vilken syftar till att förebygga olycksfall och ohälsa på en arbetsplats. Samma yrkesgrupp ska således också se till att lagen efterföljs. Med politik avses ursprungligen statskonst, det vill säga handlingar och åtgärder som har med det allmänna livet att göra. Att ha sin arbetsplats i någon av Helios lokaler torde dock inte föranleda några nya politiska beslut oavsett vad man har för åsikter rörande arbetsmiljö. Om du läser på sajten https://helio.se/sv/ är det uppenbart att det är en både kreativ och framgångsrik arbetsplats för människor inom många olika branscher.