Politik mellan länder

Politik är många olika saker. Man kan faktiskt säga att nästan allt är politik. Se dig bara omkring i din vardag. Väldigt många saker som händer och görs i kommunen du bor i styrs av politiska beslut. Hur mycket skatt du ska betala är ett politiskt beslut likaså hur många semesterdagar du har rätt till. Mycket politik sker även mellan olika länder. Det är så klart stora frågor som gemensamma tullsystem och samarbeten om fred, men det är också mindre saker som kan få konsekvenser för dig som privatperson. Myndigheter i olika länder har till exempel olika äkthetskrav på handlingar. Det ska vi prata om här!

Legalisering av handlingar

Om du bor eller studerar utomlands kan en utländsk myndighet begära att du ska legalisera en viss handling. Det kan vara ganska krångligt att förstå vad en utländsk myndighet kräver och därför kan det vara skönt att ta hjälp av Legalisering.se för att få alla handlingar korrekt legaliserade. Det kan röra sig om ett personbevis, ett betyg från ett universitet eller en högskola, ett dokument från Försäkringskassan eller ett vigselbevis. En legalisering intygar att din namnteckning på dokumentet är äkta. Det är alltså en form av äkthetsintyg. Legalisering av ett dokument säger ingenting om vad som står på pappret, det visar endast att namnteckningen eller stämpeln är äkta.

Få hjälp med legalisering

Legalisering.se kan hjälpa till att legalisera olika dokument. De kan även utfärda en auktoriserad stämpel, en så kallad Apostille, som intygar att din signatur är äkta. En annan tjänst som Legalisering.se erbjuder är översättning av olika handlingar från svenska till det lokala språket. Ta alltså hjälp av någon som vet och förstår hur legaliseringar fungerar så att du kan koncentrera dig på det du ska göra i landet du befinner dig i. det kommer att spara dig både tid och energi.