Politik i Sverige

Svensk politik präglas av socialdemokrati och har gjort så i stort sett oavbrutet i hundra år. Det har varit en del avbrott från Socialdemokraternas maktposition men de har alltid fått tillbaka makten i Sverige förr eller senare, oftast förr. Detta börjar dock sakta men säkert förändras. För bara ett par decennier sedan låg Socialdemokraterna i stort sett alltid på mellan 40 – 50 % i opinionsundersökningarna. Ett resultat under 40 % ansågs som ett stort nederlag för Socialdemokraterna. Idag är de fortfarande Sveriges största parti, men de har sjunkit rejält i väljarstöd de senaste åren.

I Sveriges riksdag finns det idag 8 stycken partier. Från vänster till höger så kan partierna nämnas i följande ordning: Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det råder dock viss dispyt om hur partierna ska placeras på vänster – högerskalan men så brukar de delas in. För närvarande är det Socialdemokraterna som innehar regeringsmakten tillsammans med Miljöpartiet och visst stöd av Vänsterpartiet. Under större delen av 2000-talet har partierna varit uppdelade i olika allianser, de rödgröna som bestod av de tre partierna till vänster, Alliansen som bestod av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, samt Sverigedemokraterna som utgör ett eget block eftersom ingen vill samarbeta med dem.

De olika allianserna har dock nyligen troligtvis upplösts i samband med att Liberalerna och Centerpartiet valde att släppa fram Socialdemokraternas Stefan Löfven som svensk statsminister. Därmed anser många att Alliansen fallerade så det råder en viss osäkerhet kring hur politiken i Sverige kommer att formas framöver. Vissa tror att det kommer uppstå nya allianser medan andra hoppas att blockpolitiken är ett minne blott. Exakt vad som händer vet vi troligtvis inte fullt ut förrän vid nästa val.