Kritik mot demokrati

Även om de flesta är överens om att demokrati är det bästa styrelseskicket i ett samhälle så finns det ändå kritik mot det. Till exempel brukar man tala om massans diktatur, det vill säga att majoriteten får som de vill men att alla andra inte får som de vill. Om ett parti får 51 % av rösterna så får 51 % som de vill medan 49 % inte får som de vill. Man menar också att många inte är tillräckligt insatta i politik för att kunna ta beslut och att det därför är en dålig idé att låta alla rösta.

Många menar därför att det är mer rättvist att en eller ett par personer bestämma allt i ett land då man tycker att det blir mer rättvist. Man tänker sig människor som i behov av starka ledare och att det är naturligt för människan att lyda under dem. Det kan också i en demokrati vara svårt att bevara vissa kulturella fenomen eftersom allt blir så föränderligt när alla får göra som de vill. I praktiken brukar dock icke-demokratier leda till lidande för väldigt många länder och det brukar inte fungera särskilt bra.